MKB adviseur
Tarief

Tariefstelling

De door Blansjaar bedrijfsadvies berekende tarieven zijn gebaseerd op de werkelijk bestede
uren van de adviseur tegen het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. Bij elke
opdracht streeft Blansjaar bedrijfsadvies ernaar om vooraf een duidelijke kostenindicatie aan
de opdrachtgever af te geven. Tenzij anders overeengekomen zijn secretariaatskosten en kantoorkosten inbegrepen.

Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Wij hanteren een basis tarief vanaf €55,-  per uur.
Exclusief reiskostenHomeAdvies op maatTariefContact